OSKA Maastricht

Maastrichter Smedenstraat 26
6211 GK Maastricht
+31 43 8080020
maastricht@oska.com

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Closed
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 18:00
10:00 – 17:00
12:00 – 17:00